การงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2566

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร 1) เศรษฐกร (ปริญญาโท)            17        อัตรา     เงินเดือน        …

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2566 อ่านต่อ »

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1) เจ้าหน้าที่พัสดุ            30        อัตรา เงินเดือน    11,280          …

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 อ่านต่อ »

อัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุครั้งแรก

อัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุครั้งแรก

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือน ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ. คลิกที่ภาพเพื่อขยาย เพิ่มเติมที่ www.sorbratchakarn.com แหล่งที่มา

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  2  อัตรา อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500        บาท คุณสมบัติเบื้องต้น ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค …

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 11 มกราคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

  ตำแหน่งและอัตรา 1) นายทหารสัญญาบัตร (อัตรา ร.อ. ชาย/หญิง)            10        อัตรา   …

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567

  ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 1) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      1      อัตรา เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท …

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1            อัตรา เงินเดือน    15,000 …

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

  เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,200 อัตรา  ดังนี้ ประเภทการสมัคร 1) บุคคลพลเรือน 2) ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) 3) …

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร 1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ            13            อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000-16,500  …

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 อ่านต่อ »

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2566

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1) เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน            14            อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน …

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2566 อ่านต่อ »

Scroll to Top