MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำทีมโดย นายเปี่ยม กงศรี ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน 904 วปรของ MEA สำนักงานเขตคลองสาน สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ และโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมอาสา “ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนเจริญนคร 23 ” ภายใต้โครงการ MEA Volunteer 2023 โดยติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ ปรับปรุงระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ชุมชนเจริญนคร 23 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี  คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top