MEA จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2566

MEA จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2566

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน MEA และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) โดยมียอดเงินทำบุญในการทำนุบำรุงพระศาสนาและมอบให้แก่โรงเรียนวัดราชบูรณะ เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 1,966,904 บาท

#พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top