ยินดีอีกครั้ง กับสุดยอดรางวัลแห่งจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส MEA ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)​ พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

ยินดีอีกครั้ง กับสุดยอดรางวัลแห่งจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส MEA ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)​ พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี พร้อมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่อง MEA พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร รวมถึงพนักงาน ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร เพื่อมอบบริการที่ดีแก่ประชาชนพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

 

#NACCIntegrityAwards #NACC11 #รางวัลองค์กรโปร่งใส

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top