กปน. รับลูก “อนุทิน” ขยายเวลางดตัดน้ำประปาเป็น 3 เดือน รอบบิล พ.ย. 66-ม.ค. 67

กปน. รับลูก “อนุทิน” ขยายเวลางดตัดน้ำประปาเป็น 3 เดือน รอบบิล พ.ย. 66-ม.ค. 67

กปน. ขานรับนโยบาย “อนุทิน” ขยายเวลางดตัดน้ำประปา 3 เดือน บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำกว่า 9.1 แสนราย เริ่มรอบบิล พ.ย. 66-ม.ค. 67 ชี้ ต้องไม่มียอดค้างชำระเก่า ใช้น้ำไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข กปน. จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อร่วมบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นผู้ใช้น้ำประปา ประเภทที่พักอาศัย ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว

2. ผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่มีค่าน้ำประปาค้างชำระ หรือเคลียร์ยอดค้างชำระเดิมให้เรียบร้อยก่อนใบแจ้งค่าน้ำประปา รอบเดือนพฤศจิกายน 2566

3. ยอดค่าใช้จ่ายรวมที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ต้องไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน 

4. ขยายระยะเวลางดตัดน้ำประปาจากเดิม 2 เดือน ขยายเป็น 3 เดือน จึงจะระงับการใช้น้ำ

5. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567

ผู้ว่าการการประปานครหลวง ยังระบุอีกว่า ปัจจุบัน กปน. มีลูกค้ารวม 2.6 ล้านราย มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระให้ลูกค้าถึง 9.1 แสนราย หรือ 35% ของลูกค้าทั้งหมด นับเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่ กปน. มอบให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า.

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top