บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด บริษัทในเครือของ MEA รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

MEAei : บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด บริษัทในเครือของ MEA รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

บริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด หรือ MEAei เป็นบริษัทในเครือ ของ การไฟฟ้านครหลวง มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และลงทุนด้านการบริหารจัดการระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร โดยมีบริการ 3 ด้านหลัก คือ

1. Smart Energy ให้บริการครบวงจรด้านพลังงานอัจฉริยะในพื้นที่ลูกค้า เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid System) ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

2. Renewable Energy ให้บริการครบวงจรในระบบพลังงานทดแทน

3. Customer Solutions ให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ของการไฟฟ้านครหลวง งานธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล งานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และงานธุรกิจอื่น ๆ

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่ง

1. Secretary จำนวน 1 อัตรา

2. HR Compensation and Benefit จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ef9b07c4-77b8-4367-aea3-41c6cc6358c2/file_sqimp1w8.pdf

สถานที่ทำการ: การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ชั้น 5 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :

เบญจมาภรณ์ เข็มกลัด

โทร. 08 1701 9106 หรือ 0 2256 3000 ต่อ 4922

e-mail : [email protected]แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top