5 โรคร้ายของผู้ชายรุ่นใหญ่ พร้อมแนะวิธีเตรียมตัวรับมือให้ถูกต้อง

5 โรคร้ายของผู้ชายรุ่นใหญ่ พร้อมแนะวิธีเตรียมตัวรับมือให้ถูกต้อง

  สถิติแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยนานกว่าผู้ชาย ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายมีอายุสั้นกว่า คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ การใช้ชีวิตโดยประมาท

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top