“มะเร็งกระเพาะอาหาร” อาการและพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

“มะเร็งกระเพาะอาหาร” อาการและพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

  มะเร็งกระเพาะอาหาร พบได้มากเป็นอันดับ 5 ของโลกในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด มีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top