มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ “อนุทิน” เหตุช่วยเหลือด้านแพทย์

มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ “อนุทิน” เหตุช่วยเหลือด้านแพทย์

สถาบันพระบรมราชชนก มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เพื่อยกย่องเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์

แหล่งที่มา

Scroll to Top