“ชาดา” มอบนโยบายจังหวัดภาคกลางตอนบน ลั่น ชีวิตนี้เพื่อคนไทย-สถาบันหลักของชาติ

“ชาดา” มอบนโยบายจังหวัดภาคกลางตอนบน ลั่น ชีวิตนี้เพื่อคนไทย-สถาบันหลักของชาติ

“ชาดา” มอบนโยบายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ลุยจัดการยาเสพติด ควบคุมอาวุธปืน จี้บัญชีผู้มีอิทธิพลลงลึกระดับอำเภอ น้ำประปาดื่มได้ให้มีจังหวัดละ 1 แห่งเป็นอย่างน้อยในปี 67

แหล่งที่มา

Scroll to Top