MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ MEA และผู้รับจ้างโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดใกล้บ่อพักโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ซอยแก้วไฟฟ้า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการฯ ขอแสดงความเสียใจ และขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย MEA พร้อมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการก่อสร้างของ MEA ทุกกรณี พร้อมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนอย่างเร่งด่วนในการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวและอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับประชาชน ในระหว่างที่ดำเนินการซ่อมแซมและปลูกสร้างที่พักอาศัยให้โดยเร็วที่สุด ตลอดจนดำเนินการสร้างทางเบี่ยงการจราจรในการสัญจรชั่วคราว เพื่อเร่งคืนสภาพถนนให้ปลอดภัยต่อไป

จากการที่ MEA ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว สาเหตุเกิดจากชั้นทรายใต้ดินไหลเข้าปล่องระบายอากาศ (shaft) จนทำให้เกิดดินทรุดตัว ระยะทาง 30 เมตร บริเวณใกล้ปากอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองด่าน ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม MEA จะเร่งตรวจสอบสาเหตุและรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นในครั้งนี้ขึ้นอีก

ถนนทรุด, บ่อพัก, สายไฟฟ้าใต้ดิน,

MEA, การไฟฟ้านครหลวงแหล่งที่มา

Scroll to Top