“ชาดา” ดันศูนย์อิสลาม-แก้ปัญหายาเสพติด หนุนจังหวัดสตูลเป็นโมเดลนำร่อง

“ชาดา” ดันศูนย์อิสลาม-แก้ปัญหายาเสพติด หนุนจังหวัดสตูลเป็นโมเดลนำร่อง

มท.3 หารือ สส.สตูล-ศอ.บต. ถกนำร่องผลักดันศูนย์อิสลามจังหวัดสตูล เพิ่มพื้นที่ประกอบศาสนกิจ พร้อม วางแนวป้องกัน ยาเสพติดในพื้นที่

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top