รัฐบาล ชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม”-“ธาลัสซีเมีย”

รัฐบาล ชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม”-“ธาลัสซีเมีย”

รัฐบาล เชิญชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิรักษาพยาบาล รับบริการตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม” และ “ธาลัสซีเมีย” ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฝากครรภ์ กองทุนบัตรทอง

วันที่ 8 พ.ย. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการฝากครรภ์คุณภาพให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ได้เข้าถึงบริการ ซึ่งนอกจากการตรวจความสมบูรณ์ของครรภ์ตามระยะเวลาของครรภ์ การตรวจคัดกรองโรค การฉีดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น การประเมินสุขภาพจิต และการให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฝากครรภ์คุณภาพแล้ว ยังมี “สิทธิประโยชน์บริการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์” โดยได้เริ่มเมื่อปี 2559 สปสช. และต่อมาในปี 2564 สปสช. ได้ขยายความครอบคลุมบริการนี้ให้กับ “หญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ” จากเดิมที่จำกัดเฉพาะกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป

นางรัดเกล้า กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลระบบบัตรทอง 30 บาท ว่าด้วยสิทธิประโยชน์นี้ ทำให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองดาวน์ซินโดรมก่อนคลอดเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 อยู่ที่ 37,732 ราย (ร้อยละ 6 ต่อการเกิดมีชีพ) และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561-2565 คือที่จำนวน 73,261 ราย (ร้อยละ 13), 176,777 ราย (ร้อยละ 34) และ 197,245 ราย (ร้อยละ 39) ตามลำดับ และในปี 2566 ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่จำนวน 182,725 ราย โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรอง มีผลตรวจพบเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นดาวน์ซินโดรม ร้อยละ 9.2 ซึ่งหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ หากผลการตรวจวินิจฉัยในครรภ์พบว่าทารกในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรม เป็นลำดับต่อไป

นางรัดเกล้า กล่าวต่อไปว่า ภายใต้ระบบบัตรทอง 30 บาท ยังมีสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรอง และการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ในหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นภาวะที่มีผลต่อทารกในครรภ์ จากข้อมูลปี 2562-2566 แม้ว่าแนวโน้มของหญิงตั้งครรภ์ที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จะได้รับบริการการตรวจวินิจฉัยในครรภ์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลปี 2562-2566 มีจำนวนการตรวจยืนยันที่ 152,861 ราย พบภาวะธาลัสซีเมียรุนแรง (Thalassemia Major) จำนวน 1,639 ราย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเด็กเกิดใหม่ ก็เป็นจำนวนรับบริการที่ไม่มากด้วยเช่นกัน

“รัฐบาล โดย สปสช. ขอเชิญชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เข้ารับบริการฝากครรภ์คุณภาพที่เป็นชุดสิทธิประโยชน์กับ สปสช. รวมถึงบริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมและธาลัสซีเมีย มีผลต่อภาวะทารกในครรภ์ที่จะเกิดมา โดยอยู่ในชุดประโยชน์ฝากครรภ์นี้ด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กไทยที่เกิดใหม่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง รวมถึงมีพัฒนาการสมวัย สู่ประชากรคุณภาพของประเทศ” นางรัดเกล้า ย้ำ.

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top