MEA ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน “Night at the Museum festival 2023”

MEA ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน “Night at the Museum festival 2023”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน “Night at the Museum Festival 2023” ภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences: ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย Museum Thailand ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรมเปิดให้บริการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย โดยมี นางตรัสสา มณีโชติ ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน และร่วมเสวนาในช่วง Special Talk ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ  

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรหนึ่งภายใต้กระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้วางรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่มีประวัติและพัฒนาการที่ยาวนานมาหลายทศวรรษ สร้างแรงขับเคลื่อนในระดับมหภาคแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความเจริญเติบโตที่รุดหน้าของประเทศ สั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจส่งต่อพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยในปัจจุบัน MEA อยู่ระหว่างการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่ง MEA พร้อมที่ผลักดันให้ MEA SPARK เป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน” ให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางกับสถานที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมรายได้และความเข้มเเข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม และสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน “Night at the Museum Festival 2023” ในปีนี้มีเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 48 แห่ง ร่วมจัดเทศกาลฯ ร่วมนำเสนอเนื้อหา องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2023 ได้ที่ Facebook: Museum Thailand ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566แหล่งที่มา

Scroll to Top