Macau Grand Prix ครั้งที่ 70 จัดเต็มย้ำคอนเซ็ปต์ “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” เริ่ม 11-19 พ.ย.นี้

Macau Grand Prix ครั้งที่ 70 จัดเต็มย้ำคอนเซ็ปต์ “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” เริ่ม 11-19 พ.ย.นี้

  พิพิธภัณฑ์รถแข่งกรังด์ปรีซ์ มาเก๊า (Macao Grand Prix Museum) ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (Macao Government Tourism Office หรือ MGTO)

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top