สำนักงบฯ รับลูก นายกฯ ชี้ เพิ่มเงินเดือนข้าราชการได้ทันที ไม่มีปัญหา

สำนักงบฯ รับลูก นายกฯ ชี้ เพิ่มเงินเดือนข้าราชการได้ทันที ไม่มีปัญหา

สำนักงบประมาณ รับลูก “นายกฯ เศรษฐา” ชี้ สามารถเพิ่มเงินเดือนข้าราชการได้ทันทีไม่มีปัญหา เผย ได้มีการหารือ ก.พ.แล้ว คาดสัปดาห์นี้ มีการประชุมหาข้อสรุป เชื่อ เสนอ ครม.ทันในเดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม ว่า เบื้องต้นได้มีการหารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว ขณะนี้ ก.พ. อยู่หว่างการศึกษาแนวทางว่า จะเพิ่มเงินเดือนได้อย่างไร ต้องปรับบัญชีหรือไม่ และจะเพิ่มหน่วยงานใดบ้าง เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร หลังได้ข้อสรุปก็จะมีการหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อดูช่องทางในการเพิ่มเงินเดือนให้ราชการ ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน หลังได้ข้อสรุปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทันภายในเดือนพ.ย. ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้แน่นอน
 
สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้เพื่อจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ข้าราชการนั้น จะต้องดูว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อใด และใช้เท่าใด หากจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 67 ก็สามารถทำได้ แม้จะมีการยื่นคำของบฯ ของหน่วยงานเข้ามาแล้ว แต่ยังมีงบกลาง (เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเงินปรับวุฒิข้าราชการ) ที่สามารถนำมาใช้ได้หากหน่วยงานนั้นมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ถ้าเริ่มปีงบฯ 68 ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหา เพราะปฏิทินปีงบฯ 68 สำนักงบประมาณจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนม.ค. 67 ซึ่งยังมีเวลาในการจัดทำคำขอ

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top