MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

เมื่อวันที่ (4 พฤศจิกายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) นำทีมโดย ดร.จิตรลดา โรจน์รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ MEA และทีมจิตอาสาโดยกลุ่ม MEESOOK พี่ปันน้อง ร่วมทำกิจกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองแบบเกษตรพอเพียง การทำถังขยะอินทรีย์คัดแยกของเสียเพื่อลดการปล่อยมลพิษ การปรับปรุงก็อกน้ำต่าง ๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดกาหลง จ.สมุทรปราการ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#MEAVolunteer

#MEACSR

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top