MEA ร่วมสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติปี 2566 ให้ความรู้มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ Key Energy Now (KEN)

MEA ร่วมสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติปี 2566 ให้ความรู้มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ Key Energy Now (KEN)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมสัมมนาภายในงานนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 (National Engineering 2023) Engineer and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบอลรูม 1-3 ชั้น 1  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ฐานการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ Key Energy Now (KEN)” โดยวิทยากรจาก MEA ประกอบด้วย นายธนนท์ แดงมณี วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า และนายวิริทธิพล สมดุลยาวาทย์ วิศวกรเครื่องกล ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมทั้งในด้านความรู้เบื้องต้นทางวิศวกรรมในรูปแบบการทำงานของระบบ Solar Rooftop ชนิดของแผง Solar Panel ที่มีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการติดตั้งบำรุงรักษา ตลอดจนการให้ข้อมูลด้านนโยบายพลังงาน ทั้งระเบียบ และประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar ภาคประชาชน ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ให้บริการของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถเข้าสมัครได้ผ่าน https://myenergy.mea.or.th/

สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ยังมีบริการ Key Energy Now (KEN) ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคุ้มค่า และส่งผลต่อความปลอดภัย ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทุกขนาด ตั้งแต่ใช้ทั่วไปในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการทำโซลาร์ฟาร์ม พร้อมให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบ คำนวณขนาดที่เหมาะสม ประเมินมุมแสงตกกระทบรวมถึงการป้องกันน้ำรั่วซึมจากหลังคาที่ติดตั้งแผง และที่สำคัญคือการติดตั้งให้สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย รับประกันผลการติดตั้งและบำรุงรักษา ใช้แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง รับประกันคุณภาพแผง โดยผ่านการรับรองจาก MEA อีกด้วยแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top