MEA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

MEA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และพนักงาน MEA เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันในอดีต เคยเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร รวมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ และทรงมีดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา และให้หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

#โครงการชั่งหัวมัน

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top