กรมศิลปากร ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

กรมศิลปากร ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566

 

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือก

เป็นข้าราชการกรมศิลปากร ไม่ต้องผ่านภาค ก.

ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)        3        อัตรา

2) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติาน (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์)        1        อัตรา

3) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย)        1        อัตรา

4) นายช่างศิลปกรรมปฏิบตัิาน (ด้านการหล่อโหละ)            1        อัตรา

5) นายช่างหล่อปฏิบัติงาน            2        อัตรา

6) นายช่างภาพปฏิบัติงาน            1        อัตรา

7) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)        1        อัตรา

8) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)            1        อัตรา

9) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)            2        อัตรา

10) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)            1        อัตรา

11) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงใหญ่)            1        อัตรา

12) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซอด้วง)            1        อัตรา

13) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติางน (วิโอล่า)            1        อัตรา

14) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)            1        อัตรา

15) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท)            1        อัตรา

16) คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (ชาย)        1        อัตรา

17) ประติมากรปฏิบัติการ            1        อัตรา

18) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ)            1        อัตรา

19) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์)            1        อัตรา

20) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้นาออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ)            1        อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง อันได้แก่ เงินเดือนที่จะได้รับ คุณวุฒิทางการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

โดยเข้าไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรมศิลปากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top