โรม ยันก้าวไกลไม่มี 2 มาตรฐาน ชี้ทางออกที่ดีคือ 2 สส. แสดงสปิริตลาออก

โรม ยันก้าวไกลไม่มี 2 มาตรฐาน ชี้ทางออกที่ดีคือ 2 สส. แสดงสปิริตลาออก

“โรม” ยัน ” ก้าวไกล ” ไม่มีการเมืองภายในปัด 2 มาตรฐาน สส.ตัดสินใจไปตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ยอมรับ ก้าวไกลมีคนหลากหลายไม่ปิดกั้นการแสดง ออก ชี้ ทางออกที่ดีที่สุด 2 สส.ต้องแสดงสปิริตลาออก

ที่อาคารรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับมติพรรคก้าวไกลที่มีการขับ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี แต่ไม่ขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. ทั้งที่ทั้งสองคนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ว่าทางที่ดีที่สุด คือ เจ้าตัวลาออกเพื่อแสดงสปิริตความรับผิดชอบ แต่ส่วนตัวทราบว่า นายไชยามพวาน ต้องการพิสูจน์ตนเองในชั้นกกต. แต่หากมีการแสดงสปิริตลาออกก็ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อยู่ คือจบที่การลาออก ของตัวผู้ที่ถูกพิจารณา แต่สิ่งสำคัญต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ตัวพวกเราไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ แต่ถ้าตัวเขาตัดสินใจลาออกก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

ส่วนที่นายวุฒิพงศ์ มองว่า ผลการลงมติที่แตกต่างกันนั้น เป็นผลมาจากการเมืองภายในพรรค นายรังสิมันต์กล่าวว่า พรรคก้าวไกลไม่มีปัญหาภายในแบบนั้น แต่การลงมติเมื่อวานนี้เกิดจากการตัดสินใจของที่ประชุม ที่ใช้ในเวลาในการพิจารณากว่า 5 ชั่วโมง เพื่อรับฟังในข้อเท็จจริงต่าง ๆ สุดท้ายก็ลงไปตามดุลพินิจของแต่ละคน ตนจึงไม่คิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือเป็นการเมืองภายใน และผลที่ออกมาก็เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกล หนักสุดคือ สส.ปราจีนบุรี ซึ่งทั้งสองกรณีก็เป็นความผิดวินัยร้ายแรง แต่ก็สามารถกำหนดบทลงโทษว่าจะเป็นแบบไหน ซึ่งมติของที่ประชุม มีเสียงมากพอที่จะขับนายวุฒิพงษ์ ออกจากพรรคแต่ในกรณีของนายไชยามพวาน มีเสียงไม่ถึงจึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะตัดสินลงโทษอย่างไร

สำหรับที่ภายหลังจากมีมติแล้วมีสมาชิกเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำและมีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับมติพรรค นายรังสิมันต์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลประกอบด้วยคนหลากหลาย เมื่อมีความไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ปิดกั้น ในการแสดงออก แต่จากนี้ก็ต้องใช้กระบวนการภายในพรรคเพื่อทำความเข้าใจรณรงค์ในเรื่องของความรุนแรงทางเพศ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ทั้งในพรรคและทั่วไปในสังคม เราต้องมีบทบาทและทำงานให้หนักขึ้น สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้

ส่วนที่มีการมองว่า มติที่แตกต่างกันในครั้งนี้เป็น 2 มาตรฐานระหว่างคนที่มีเส้นสายและคนที่ไม่มีเส้นสายนั้น นายรังสิมันต์ มองว่า ไม่ใช่เรื่องเส้นสาย เพราะทั้งสองเรื่องเป็นคนละกรณีกัน ไม่สามารถเอาข้อเท็จจริงของเรื่องหนึ่งไปใส่อีกเรื่องหนึ่งได้ ดังนั้นผู้รับฟังก็ต้องชั่งน้ำหนัก จึงขอย้ำว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือความผิดที่เห็นตรงกันว่าผิดจริง และยึดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงแต่ในส่วนของการกำหนดโทษ ที่ประชุมเป็นตัวกำหนด และอาจจะไม่ใช่เรื่องของเส้นสายแต่ทุกคนได้รับฟังและตัดสินใจไปตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top