“คำพูดต้องห้าม” ที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรค “วิตกกังวล”

“คำพูดต้องห้าม” ที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรค “วิตกกังวล”

  รู้หรือไม่ว่าผู้ที่เป็นโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) มักอ่อนไหวต่อคำพูดบางอย่าง

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top