“แด๊ดดี้ปุ่น” น.ต.ศิธา ทิวารี ยื่นลาออก จากสมาชิก พรรคไทยสร้างไทย แล้ว

"แด๊ดดี้ปุ่น" น.ต.ศิธา ทิวารี ยื่นลาออก จากสมาชิก พรรคไทยสร้างไทย แล้ว

“แด๊ดดี้ปุ่น” น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ยื่นลาออก สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) แล้ว เมื่อ 27 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา

วันที่ 1 พ.ย. 2566 มีรายงานข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า น.ต.ศิธา ทิวารี หรือ “แด๊ดดี้ปุ่น” อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ในช่วงเลือกตั้ง 2566  ได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทาง พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือ นายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

สำหรับ พรรคไทยสร้างไทย ในการเลือกตั้ง 2566 นั้น ได้ สส. 6 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 5 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน และ “แด๊ดดี้ปุ่น” ศิธา ทิวารี ไม่ได้เป็น สส. เนื่องจากเป็น ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 5

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top