MEA ร่วมงานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ

MEA ร่วมงานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ

วันนี้ (31 ตุลาคม 2566) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และคณะผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้ารับเสด็จ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

งานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย รวมถึงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และเพื่อคัดเลือกผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”และงานหัตถกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดและได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ สามารถนำไปเป็นต้นแบบและให้เป็นที่แพร่หลายเพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไปแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top