ชลน่าน จ่อออกกฎยาบ้าใหม่ พกไม่เกิน 10 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ-ต้องบำบัด

ชลน่าน จ่อออกกฎยาบ้าใหม่ พกไม่เกิน 10 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ-ต้องบำบัด

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยเมื่อวันจันทร์ (30 ต.ค.) ว่าเตรียมออกกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ให้ผู้ที่ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ดเป็นผู้เสพ และต้องรับได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยอีกว่า ผู้ที่ครอบครองยาบ้าตั้งแต่ 10 เม็ดจะถือเป็นผู้ค้า และจะต้องได้รับการบำบัดเช่นกัน แต่ก็ต้องถูกตำรวจดำเนินคดีด้วย

สาเหตุทียึดเกณฑ์ 10 เม็ด นายชลน่าน เผยว่า ดูจากพฤติกรรมของผู้ค้า ส่วนใหญ่จะทำบรรจุภัณฑ์ยาบ้าที่ 10 เม็ด

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงนี้อาจทำให้บรรดาผู้ค้ายาเสพติดปรับเปลี่ยนกลวิธีในการลำเลียง หรืออ้างว่าเป็นผู้เสพเท่านั้นเมื่อตรวจพบยาเสพติด แต่นายชลน่านให้ความเห็นว่า การตรวจพบยาเสพติดไม่ว่าจะกี่เม็ด ก็ตำรวจก็จะต้องสืบสวนต่อไป ถ้าหากพบว่ามีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าค้ายาเสพติด ก็จะถือว่าเป็นผู้ค้า

การเปิดเผยนี้เกิดขึ้นที่งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงสาธารณสุข

ในงานนี้นายชลน่านกล่าวถึงนโยบาย Quick Win (ควิกวิน) ที่จะเร่งรัดให้เห็นผลใน 100 วัน 3 นโยบายหลัก ได้แก่

  1. จัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวให้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ
  2. ตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด
  3. มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดทุกอำเภอแหล่งที่มา

Scroll to Top