ยอดผู้เสียชีวิตคนไทยในอิสราเอลลดลงเหลือ 32 ศพ เหตุที่แท้ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน

ยอดผู้เสียชีวิตคนไทยในอิสราเอลลดลงเหลือ 32 ศพ เหตุที่แท้ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน

กระทรวงการต่างประเทศ รายงาน มีคนไทยในอิสราเอล เสียชีวิตลดลง 1 คน ยอดเหลือ 32 ศพ เหตุเพราะถูกจับไปเป็นตัวประกัน ทำให้มียอดถูกจับเพิ่มแล้ว จาก 18 เป็น 19 ราย

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 กระทรวงต่างประเทศ สรุปสถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์อิสราเอล-กาซา (สถานะคืนวันที่ 27 ต.ค 66) ระบุว่า

มีผู้เสียชีวิต 32 ราย (ลดลง 1 รายเนื่องจากได้รับยืนยันว่าเป็นผู้ถูกควบคุมตัว) 

มีผู้บาดเจ็บ 19 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) 

มีผู้ถูกจับกุม 19 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง จะนำนักศึกษา ในโครงการ  AICAT อีก 75 คนที่เหลือ กลับประเทศไทยทั้งหมด

อนึ่ง จนถึงวันนี้ สถานทูตได้ช่วยเหลือคนไทยแล้วรวม 26 เที่ยวบิน จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ 5,639 คน 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเที่ยวบินอพยพที่จะเดินทางถึงไทยในวันที่ 29 ต.ค. 2566 ดังนี้ 

Nok Air เที่ยวบินที่ DD9089 ถึงดอนเมืองเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืนวันที่ 28 ต.ค. ตามที่ได้แจ้งแล้ว) ผู้ลงทะเบียนจำนวน 180 คน 

Air Asia เที่ยวบินที่ FD8753 ถึงดอนเมืองเวลา 04.05 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 140 คน

แหล่งที่มา

Scroll to Top