“รอมฎอน” ชวนแสดงความเห็น “ร่างฯ ยุบ กอ.รมน.” หวังนายกฯ ไม่ใช้อำนาจปัดตกเรื่องนี้

“รอมฎอน” ชวนแสดงความเห็น “ร่างฯ ยุบ กอ.รมน.” หวังนายกฯ ไม่ใช้อำนาจปัดตกเรื่องนี้

“รอมฎอน ปันจอร์” ชวนประชาชนแสดงความเห็นร่างกฎหมาย “ยุบ กอ.รมน.” ล่าสุดผู้แสดงความเห็นทะลุ 27,000 คน หวังนายกฯ ไม่ปัดตกเพราะเป็นร่างการเงิน เปิดโอกาสสภาฯ ถกเถียงเต็มที่ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือร่างกฎหมาย ยุบ กอ.รมน. ซึ่งเป็นร่างที่รอมฎอนและ สส. พรรคก้าวไกลเสนอเข้าสู่สภาฯ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 มีผู้ร่วมแสดงความเห็น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม) กว่า 27,000 คน 

นายรอมฎอนกล่าวว่า กอ.รมน. เป็นองค์กรพิเศษที่ฟื้นคืนชีพในปี 2551 หลังการรัฐประหาร 2549 มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และเป็นหน่วยงานที่อาศัยกรอบคิดเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงเข้ามาควบคุมแทรกแซงชีวิตของพลเรือน ด้วยเหตุนี้จึงเสนอร่างกฎหมายที่มีเนื้อหา 5 มาตรา เพื่อยุบ กอ.รมน. ยกเลิกกลไกพิเศษที่นำโดยทหาร ส่งสัญญาณเชิงบวกว่าเราต้องการไปสู่ทิศทางทางการเมือง ลดมาตรการทางทหาร สถาปนาประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและสถาปนาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกวินิจฉัยให้เป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าร่างจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ได้ ต่อเมื่อได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรี จึงน่าสนใจว่านายกฯ จะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร ตนเห็นว่านายกฯ ควรเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้พิจารณาถกเถียงเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ ไม่ใช้อำนาจปัดตกเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

นายรอมฎอนทิ้งท้ายว่า การแสดงความเห็นของประชาชน จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่ว่าต้องการให้ กอ.รมน. ถูกยกเลิก หรือต้องการให้คงอยู่ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top