สภาฯ เปิดรับฟังความเห็น ร่างกม.ยุบ กอ.รมน. คนเข้ามา 1.4 หมื่น 68.2% ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยเพียง 30%

สภาฯ เปิดรับฟังความเห็น ร่างกม.ยุบ กอ.รมน. คนเข้ามา 1.4 หมื่น 68.2% ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยเพียง 30%

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เปิดรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ยุบ กอ.รมน.) ที่เสนอโดย สส.พรรคก้าวไกล พบมีผู้แสดงความคิดเห็น 14,319 คน เห็นด้วย 30.33% ไม่เห็นด้วย 68.20% งดออกเสียง 1.47%

27 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้มีการรับฟังความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พ.ศ. …. ที่เสนอโดย รอมฎอน ปันจอร์ สส.พรรคก้าวไกล กับคณะ รับฟังตั้งแต่ วันที่ 30 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันนี้ (27 ต.ค.) พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็น 14,319 คน เห็นด้วย 30.33% ไม่เห็นด้วย 68.20% งดออกเสียง 1.47%

โดย เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ระบุว่า เพื่อยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โดยยกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 21 พ.ย. 2560 เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายใน ให้อำนาจข้าราชการทหารมีอำนาจมาก ในการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงภายในประเทศผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีลักษณะความสลับซับซ้อนภายในองค์กร และยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้สิ้นเปลืองกำลังคน งบประมาณ จึงไม่มีความเหมาะสมที่ให้มีหน่วยงานนี้ในบริบทสังคมปัจจุบันอีกต่อไป เห็นสมควรยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุว่า ความคืบหน้ากฎหมายทั้งหมด 26 ฉบับ กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีอีก 20 ร่างอย่างน้อย กำลังถูกเสนอตามมาเร็วๆ นี้ ในบรรดา 26 ร่างกฎหมายที่เรายื่นเข้ากระบวนการ ตอนนี้มีทั้งหมด 12 ร่าง ที่อยู่ในช่วงรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ หนึ่งในนั้นคือ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ยุบ กอ.รมน.)

 

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่เฟซบุ๊ก : ทวิตเตอร์ : LINE ไอดี = @prachataiแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top