อกหักแรง! “กัณวีร์” เผยบัญชีทรัพย์สิน คนเพิ่งรู้มีภรรยาแล้วชาวญี่ปุ่น ลูกน้อยอีก 2 คน

อกหักแรง! "กัณวีร์" เผยบัญชีทรัพย์สิน คนเพิ่งรู้มีภรรยาแล้วชาวญี่ปุ่น ลูกน้อยอีก 2 คน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สส.จำนวน 61 ราย โดยเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 จำนวน 59 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายที่น่าสนใจ คือ นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม

นายกัณวีร์ แจ้งสถานภาพสมรสกับ น.ส.จุนโก๊ะ สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยกัน 2 คน

นายกัณวีร์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,490,855 บาท เป็นทรัพย์สินของนายกัณวีร์ 15,805,340 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.จุนโก๊ะ 10,685,514 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย

เงินฝากของนายกัณวีร์ จำนวน 5 บัญชี 4,265,340 บาท เงินฝากของ จำนวน 3 บัญชี น.ส.จุนโก๊ะ 10,685,514 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายกัณวีร์ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 9,000,000 บาท โดยเป็นบ้านที่เขตคันนายาว ยานพาหนะของนายกัณวีร์ จำนวน 3 คัน 1,830,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของนายกัณวีร์ จำนวน 5 รายการ มูลค่า 710,000 บาท ประกอบด้วย ปืนสั้น 1 กระบอก ปืนยาว 1 กระบอก นาฬิกายี่ห้อหรู 2 เรือน คือ โรเล็กซ์รุ่น OLSTER PROF มูลค่า 330,000 บาท และโอเมก้ารุ่น SEAMASTER PROF มูลค่า 180,000 บาท และค่าผ่อนไอแพด 49,640 บาท

ในเอกสารประกอบรายละเอียดทรัพย์สิน นายกัณวีร์ ยังได้แจ้งทรัพย์สินที่ไม่ได้รวมอยู่ในยอดทรัพย์สินทั้งหมด 26,490,855 บาทด้วยว่า ยังมีเงินลงทุน 7,507,293 บาท โดยเป็นการถือหุ้นบุริสิทธิ บริษัท อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ 1,007,293 บาท รวมถึงแจ้งว่า มีที่ดิน 3 แปลง มูลค่ารวม 5,900,000 บาท อยูที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และเขตคันนายาว กทม.

นายกัณวีร์ แจ้งว่า ตนเอง และ น.ส.จุนโก๊ะ มีรายได้ต่อปี 5,317,088 บาท โดยเป็นเงินเดือน ค่าประจำตำแหน่งของนายกัณวีร์ 137,210 บาท เงินปันผลจากการลงทุนนายกัณวีร์ 24,937 บาท เงินเดือนและค่าประจำตำแหน่งของน.ส.จุนโก๊ะ 280,942 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า ตนเองและ น.ส.จุนโก๊ะ มีรายจ่ายต่อปีรวมกัน 2,257,820 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเล่าเรียนบุตร 2 คน และค่าท่องเที่ยวแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top