กต. เผย คนไทยในอิสราเอลตายเพิ่มเป็น 31 ศพ-พรุ่งนี้อีก 7 ศพ ถึงประเทศ

กต. เผย คนไทยในอิสราเอลตายเพิ่มเป็น 31 ศพ-พรุ่งนี้อีก 7 ศพ ถึงประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ง ผู้เสียชีวิตอีก 7 ศพ กลับถึงประเทศไทย พรุ่งนี้ 10.35 น. พร้อมเผยมีคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ศพ ยอดรวมเป็น 31 ศพแล้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล (สถานะคืนวันที่ 24 ต.ค. 2566) ระบุว่า

มีผู้เสียชีวิต 31 ศพ (เพิ่มขึ้น 1 ศพ)

ผู้บาดเจ็บ 18 ราย (คงเดิม)

ผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัว จํานวน 19 ราย (คงเดิม)

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวน 7 ศพ ที่จะได้รับการนำกลับประเทศไทยโดยสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY083 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 26 ต.ค. 66 เวลา 10.35 น. ดังนี้ 

1. นายธีรพงษ์ กลางสุวรรณ

2. นายศักดา สุระคาย

3. นายนิติกร แซ่ว่าง

4. นายอภิชาติ กุสะรัมย์

5. นายศักดิ์สิทธิ์ โคตมี

6. นายศรีทัศน์ กาเหว่า

7. นายพิรุฬห์ ทานนพิมพ์ 

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top