“งาดำ” กับข้อควรระวังน่ารู้ก่อนกิน

“งาดำ” กับข้อควรระวังน่ารู้ก่อนกิน

  หากรับประทานงาดำในปริมาณมาก อาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top