“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ไม่มีสาเหตุจากพันธุกรรม สัมผัสสารเคมีอาจเพิ่มความเสี่ยง

“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ไม่มีสาเหตุจากพันธุกรรม สัมผัสสารเคมีอาจเพิ่มความเสี่ยง

  มะเร็งส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม แต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีเป็นเวลานาน

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top