วัดกันที่คะแนนดิบ! “ขวัญสุดา” โค่นเบอร์ 1 โลก ซิวทองเทควันโด เอเชียนพาราเกมส์

วัดกันที่คะแนนดิบ! “ขวัญสุดา” โค่นเบอร์ 1 โลก ซิวทองเทควันโด เอเชียนพาราเกมส์

  การแข่งขัน เทควันโด เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ ศูนย์กีฬาเซียวซาน กัวลี่ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top