รัฐบาลแจงย้ำต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ ยึดฐานข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี

รัฐบาลแจงย้ำต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ ยึดฐานข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี

รองโฆษกรัฐบาลแจงย้ำ ครม. ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ 3 เดือน อ้างอิงฐานข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จำเป็นต้องคุ้มครองระดับสูง รักษาความสงบต่อเนื่อง ยัน จริงใจและมุ่งมั่นแก้ปัญหา

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 – 19 มกราคม 2567 โดยให้ปรับลด 3 อำเภอที่เดิมประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แทนที่ ได้แก่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา, อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี, อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และให้เพิ่มพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นางรัดเกล้า ย้ำว่า รัฐบาลใช้แนวทางตัดสินใจบนฐานของข้อมูลสถิติ (Data Driven Decision Making) การตัดสินใจให้พื้นที่ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จะปรับกลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกิดขึ้นหลังจากดูจากข้อมูลและสถิติย้อนหลัง 5 ปีที่ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในระดับสูง ซึ่ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ว่า หากสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในระดับที่ดีไปจนถึงปีใหม่ 2567 ก็มีแนวโน้มปรับลดพื้นที่ได้อีก 5-10 อำเภอ ซึ่งหลังปีใหม่จะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง โดยจะเป็นการใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บระหว่างปี 2560-2567 มาประกอบการพิจารณา

สำหรับข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้

1. สถิติเหตุการณ์

2. สถิติการสูญเสีย

3. สถิติการเคลื่อนไหว

4. ผลการบังคับใช้กฎหมาย (สถิติปิดล้อมตรวจค้น+จับกุมควบคุมตัว และการดำเนินคดี)

นางรัดเกล้า กล่าวย้ำในช่วงท้ายว่า “รัฐบาลมีความจริงใจ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมพัฒนาร่วมกันกับกองทัพ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ครม. จึงขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ดังข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน”.

แหล่งที่มา

Scroll to Top