คนไทยสุดห่วง! แรงงานไทยใน อิสราเอล ชี้เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจชาติ

คนไทยสุดห่วง! แรงงานไทยใน อิสราเอล ชี้เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจชาติ

 

โพล เผย คนไทยสุดห่วง! พี่น้อง แรงงานไทยใน อิสราเอล ชี้เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจชาติ วอนรัฐบาลเร่งอพยพกลับประเทศ รีบเยียวยา 

วันที่ 23 ต.ค. 66 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง “ความห่วงใยของคนไทย ต่อ แรงงานไทยในอิสราเอล” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,145 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 – 21 ต.ค. 2566 

พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 รู้สึกห่วงใย แรงงานไทยใน อิสราเอล ขณะที่ ร้อยละ 8.9 ไม่รู้สึกอะไร 

ที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.3 ระบุ แรงงานไทยใน อิสราเอลเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 24.6 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 24.1 ระบุ ค่อนข้างน้อยถึงไม่เป็นประโยชน์เลย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.9 ต้องการค่อนข้างมากถึงมากที่สุดให้รัฐบาลเร่งอพยพ พาแรงงานไทยในอิสราเอลกลับประเทศเร็วที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21.3 ระบุปานกลาง และร้อยละ 9.8 ระบุ น้อยถึงไม่ต้องการเลย 

ที่น่าสนใจคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 52.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการช่วยเหลือเยียวยา แรงงานไทยใน อิสราเอล ร้อยละ 22.9 ระบุปานกลาง และร้อยละ 24.3 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ห่วงใย แรงงานคนไทยใน อิสราเอลและได้เห็นประโยชน์ของ แรงงานไทยในต่างแดนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องการเร่งด่วนให้รัฐบาลอพยพ แรงงานไทยใน อิสราเอลกลับประเทศโดยเร็ว อย่างไรก็ตามยังคงเชื่อมั่นต่อรัฐบาล และกระทรวงแรงงานในการช่วยเหลือเยียวยา แรงงานไทยที่ไปทำงานใน อิสราเอลผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม 

“จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า แรงงานไทยที่กลับมาจาก อิสราเอลเป็น แรงงานไทยที่น่าจะได้รับการดูแลต่ออย่างใกล้ชิด เพราะมีคุณสมบัติทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่ดีผ่านการคัดสรรมาระดับหนึ่งทั้งในและต่างประเทศ แรงงานคุณภาพแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนี้ ทั้งในภาคการเกษตรและภาคก่อสร้างในประเทศศักยภาพสูงระดับโลกแห่งตะวันออกกลาง จึงควรที่จะมีกระบวนการรองรับการจัดหางานเป็นกรณีพิเศษต่อยอดจากสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากกฎหมายแรงงานแห่งอิสราเอล รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ต้อนรับการกลับมาของ แรงงานคุณภาพสูงให้เกิดความเจริญต่อยอดด้านแรงงานตามหลักแรงงานที่ดีและมีคุณค่า ทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตรและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย” ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพล กล่าว

แหล่งที่มา

Scroll to Top