“อนุทิน-ชาดา” หารือ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

“อนุทิน-ชาดา” หารือ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

“อนุทิน-ชาดา” หารือ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและประชาชน พร้อมช่วยกันรับฟังปัญหา นำมาสู่การแก้ไขต่อไป และแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งด้วย 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยและคณะกรรมการ ได้เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหารราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การวางผังเมือง การพัฒนาชุมชน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือของอดีตสมาชิกรัฐสภาจังหวัดต่างๆ

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประเทศ ปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เป็นที่เคารพบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน พร้อมประสาน ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่นายชาดา กล่าวด้วยว่า ตนได้รับมอบหมายดูแลเรื่องการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ พร้อมประสานบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแม้จะยาก แต่ก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย พร้อมรับคำแนะนำและประสานความร่วมมือกับทางสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ทั้งอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกวุฒิสภา เพื่อช่วยกันรับฟังปัญหาของประชาชนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ดี สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ที่เข้าพบรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำโดยนายอนันตชัย และคณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วย นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ นายสามารถ รัตนประทีปพร น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ รศ.สุชาติ นวกวงษ์ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ นพ.ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร และนายปรพล อดิเรกสาร ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งของรัฐมนตรีด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top