อนุสรณ์ เชื่อ กระแสตอบรับ อุ๊งอิ๊งค์ พุ่ง หลังตอบรับนำทัพ พรรคเพื่อไทย

อนุสรณ์ เชื่อ กระแสตอบรับ อุ๊งอิ๊งค์ พุ่ง หลังตอบรับนำทัพ พรรคเพื่อไทย

อนุสรณ์ เชื่อมั่น กระแสตอบรับ อุ๊งอิ๊งค์ พุ่งทะยาน หลังตอบรับ พร้อมนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกถูกที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะ และถูกคน 

วันที่ 21 ต.ค. 66 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊งค์ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ระบุพร้อมรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ว่า พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมวิสามัญพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร พรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ถือเป็นข่าวดีและเป็นสัญญาณบวก ที่ น.ส.แพทองธาร ตอบรับชัดเจนว่าพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ 

เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปกระแสตอบรับ น.ส.แพทองธารจะพุ่งทะยานขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า น.ส.แพทองธาร เป็นศูนย์กลางของคนในพรรค เป็นการเข้ามาที่ ถูกที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะ และถูกคน น.ส.แพทองธาร เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจการเมือง ทันยุคทันสมัย สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทาง เพื่อนำพา พรรคเพื่อไทยก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่พึงที่หวังให้กับประชาชนได้ การเมืองวันนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสร้างความหวังสร้างโอกาสเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน พาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล 

“น.ส.แพทองธาร ผ่านการเพาะบ่ม สั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองมาครบถ้วนทุกบริบท มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ นำพาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พาประเทศไทยพุ่งทะยานไปข้างหน้าทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ” นาย อนุสรณ์ กล่าว

แหล่งที่มา

Scroll to Top