ขสมก. แจ้งรถเมล์ ปอ. เลิกวิ่ง 5 สาย เหตุทับซ้อนเส้นทางเอกชน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ขสมก. แจ้งรถเมล์ ปอ. เลิกวิ่ง 5 สาย เหตุทับซ้อนเส้นทางเอกชน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อนกับเอกชน 5 เส้นทาง เริ่ม 1 พ.ย. 66

ตามที่กรมการขนส่งทางบก มีหนังสือแจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พิจารณาปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

โดยให้ ขสมก. ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดิมของ ขสมก. ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ประกอบการเดินรถเอกชนตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และคืนใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้นายทะเบียนกลาง จำนวน 5 เส้นทาง

ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องยุติให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

• สาย ปอ. 8 สะพานพระพุทธยอดฟ้า – เคหะชุมชนร่มเกล้า
• สาย ปอ.34 รังสิต – หัวลำโพง
• สาย ปอ.39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
• สาย ปอ.140 แสมดำ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
• สาย ปอ.517 หมอชิต 2 – ศูนย์การค้าเทิดไท

แหล่งที่มา

Scroll to Top