ทายนิสัย การเขียนเลข 8 วิธีเขียนสามารถบอกนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ได้

ทายนิสัย การเขียนเลข 8 วิธีเขียนสามารถบอกนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ได้

มาลองทายนิสัยจาก การเขียนเลข 8 กันซักหน่อยว่าตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณคืออะไร จากจิตวิทยาทดสอบบุคลิกภาพของตัวคุณมาลองทายกันดูหน่อยว่าลึกๆ แล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไร

ทายนิสัยจากเขียนเลข 8

ทายนิสัย การเขียนเลข 8 วิธีเขียนสามารถบอกนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ได้

เลข 8 กลมๆ

คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตยึดตามหลักเหตุผล เป็นคนที่ใช้ความคิด ตรรกะในการตัดสินใจ คุณมีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่วางแผน วางขั้นตอนการใช้ชีวิตมาเป็นระดับๆ นอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่รักในความยุติธรรม ความถูกต้อง นอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่ใส่ใจกับรายละเอียดมากๆ สามารถทำอะไรหลากหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

เลข 8 มีหาง

คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง ปรับตัวเก่ง เป็นคนที่สามารถรับมือในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ไหวพริบดี รู้สึกอิสระในการที่ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำ ไม่ชอบการถูกบังคับและจับให้อยู่ในกรอบ แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ไม่ชอบที่จะแหกกรอบหรือกฎ แต่คุณจะเป็นประเภทที่ชอบที่จะพาตัวเองออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดมากกว่าแหล่งที่มา

Scroll to Top