เหมือนโดนแฉต่อหน้าครู! เปิดรายงานนักเรียน เขียนระบุหน้าที่ในกลุ่มชัดเจน

เหมือนโดนแฉต่อหน้าครู! เปิดรายงานนักเรียน เขียนระบุหน้าที่ในกลุ่มชัดเจน

  ถ้าเธอไม่ทำงาน เธอจะได้คะแนนเหมือนพวกเราไม่ได้ ครูแชร์ผลงาน งานกลุ่มนักเรียน มันจะมีอยู่คนหนึ่ง เหมือนโดนเพื่อนๆ ในกลุ่มแฉ เรื่องการแบ่งงานทำงานกลุ่มกับคนอื่น

แหล่งที่มา

Scroll to Top