ระวัง! ควันธูป-เผากระดาษ เสี่ยงก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

ระวัง! ควันธูป-เผากระดาษ เสี่ยงก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

  เลี่ยงสัมผัสควันธูป-เผากระดาษช่วงตรุษจีน เสี่ยงกระทบระบบทางเดินหายใจสารก่อมะเร็ง

แหล่งที่มา

Scroll to Top