เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ และคำอ่านทั้ง 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ และคำอ่านทั้ง 12 เดือน

เดือนทั้ง 12 นั้นเรียกว่ามีความสำคัญมากๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะมันสามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ หรือกำหนดการนัดหมายมากมายในปีได้ เรียกว่าเป็นความรู้ระดับพื้นฐานเลยก็ว่าได้ ในวันนี้ Sanook Campus เราก็เลยนำข้อมูล เดือนภาษาอังกฤษ และ เดือนภาษาไทย พร้อมคำอ่าน ทั้ง 12 เดือน มาให้เพื่อนๆ ได้จดจำกัน

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน และตัวย่อ

 1. เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ January (แจน-ยัว-รี) ตัวย่อคือ JAN
 2. เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ February (เฟบ-รู-เออ-รี) ตัวย่อคือ FEB
 3. เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ March (มาร์ช) ตัวย่อคือ MAR
 4. เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ April (เอ-พริล) ตัวย่อคือ APR
 5. เดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ May (เม) ตัวย่อคือ MAY
 6. เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ June (จูน) ตัวย่อคือ JUN
 7. เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ July (จู-ลาย) ตัวย่อคือ JUL
 8. เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ August (ออ-กัส) ตัวย่อคือ AUG
 9. เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ September (เซ็ป-เทม-เบอร์) ตัวย่อคือ SEP
 10. เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ October (ออท-โท-เบอร์) ตัวย่อคือ OCT
 11. เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ November (โน-เวม-เบอร์) ตัวย่อคือ NOV
 12. เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ December (ดี-เซ็ม-เบอร์) ตัวย่อคือ DEC
  ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาไทย ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน และตัวย่อ

 1. เดือนมกราคม คำอ่าน มะ-กะ-รา-คม หรือ มก-กะ-รา-คม ตัวย่อคือ ม.ค.
 2. เดือนกุมภาพันธ์ คำอ่าน กุม-พา-พัน ตัวย่อคือ ก.พ.
 3. เดือนมีนาคม คำอ่าน มี-นา-คม ตัวย่อคือ มี.ค.
 4. เดือนเมษายน คำอ่าน เม-สา-ยน ตัวย่อคือ เม.ย.
 5. เดือนพฤษภาคม คำอ่าน พรึด-สะ-พา-คม ตัวย่อคือ พ.ค.
 6. เดือนมิถุนายน คำอ่าน มิ-ถุ-นา-ยน ตัวย่อคือ มิ.ย.
 7. เดือนกรกฎาคม คำอ่าน กะ-รัก-กะ-ดา-คม ตัวย่อคือ ก.ค.
 8. เดือนสิงหาคม คำอ่าน สิง-หา-คม ตัวย่อคือ ส.ค.
 9. เดือนกันยายน คำอ่าน กัน-ยา-ยน ตัวย่อคือ ก.ย.
 10. เดือนตุลาคม คำอ่าน ตุ-ลา-คม ตัวย่อคือ ต.ค.
 11. เดือนพฤศจิกายน คำอ่าน พรึด-สะ-จิ-กา-ยน ตัวย่อคือ พ.ย.
 12. เดือนธันวาคม คำอ่าน ทัน-วา-คม ตัวย่อคือ ธ.ค.
  เดือนภาษาไทยตัวย่อเดือน

วันที่ในภาษาอังกฤษ

 •  1st – first
 • 2nd – second
 • 3rd – third
 • 4th – fourth
 • 5th – fifth
 • 6th – sixth
 • 7th – seventh
 • 8th – eighth
 • 9th – ninth
 • 10th – tenth
 • 11th – eleventh
 • 12th – twelfth
 • 13th – thirteenth
 • 14th – fourteenth
 • 15th – fifteenth
 • 16th – sixteenth
 • 17th – seventeenth
 • 18th – eighteenth
 • 19th – nineteenth
 • 20th – twentieth
 • 21st – twenty-first
 • 22nd – twenty-second
 • 23rd – twenty-third
 • 30th – thirtieth
 • 31st – thirty-first 

วันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ

 1. Monday (Mon.) = วันจันทร์
 2. Tuesday (Tue.) = วันอังคาร
 3. Wednesday (Wed.) = วันพุธ
 4. Thursday (Thu.) = วันพฤหัส
 5. Friday (Fri.) = วันศุกร์
 6. Saturday (Sat.) = วันเสาร์
 7. Sunday (Sun.) = วันอาทิตย์

การใช้เดือนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้น จะช่วยให้คุ้นเคยกับชื่อเดือนภาษาอังกฤษมากขึ้น วิธีใช้เดือนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้โดยเขียนวันที่ บอกเวลา

ตัวอย่างการเขียนวันที่และบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

 • เขียนวันที่
  • วันที่ 1 มกราคม 2024 : January 1, 2024
  • วันที่ 12 กันยายน 2023 : September 12, 2023
 • บอกเวลา
  • เวลา 10:00 น. : 10:00 AM
  • เวลา 16:00 น. : 4:00 PM

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก การรู้จักเดือนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากข้อมูลการเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นั้นแต่ละภาษาจะมีหลักที่แตกต่างกัน ฉะนั้นเวลานำไปเขียนในรายงาน ควรศึกษาและดูวิธีการเขียนให้ถูกต้องก่อนนะคะแหล่งที่มา

Scroll to Top