กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

 

ตำแหน่งและอัตราว่าง

1) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

2) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี 

3) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)            2        อัตรา

เงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

ต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์ แหล่งที่มา

Scroll to Top