บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ประจำปี 2567 จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

ตำแหน่งและอัตรา

1) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4            3        อัตรา

2) เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4            3        อัตรา

3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4            1        อัตรา

4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4            4        อัตรา

5) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4            3        อัตรา

6) ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4            1        อัตรา

7) นิติกร ระดับ 4            6        อัตรา

8) นายช่าง ระดับ 4            1        อัตรา

9) ช่างก่อสร้าง ระดับ 2            3        อัตรา

10) พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2                21        อัตรา

11) พนักงานธุรการ ระดับ 2            16        อัตรา

ตำแหน่งระดับ 4        เงินเดือน    15,000    บาท

ตำแหน่งระดับ 2       เงินเดือน    10,440    บาท

งานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องผ่านภาค ก.

อายุระหว่าง 18-35 ปี บริบูรณ์ ภายในวันปิดรับสมัคร 

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ transport.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ        380    บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top