ตัวอย่างเต็ม "NO WAY UP" มหันตภัยระทึกโลก เครื่องบินกับฉลาม เตรียมแลนดิ้งสู่นรกใต้ทะเล

ตัวอย่างเต็ม "NO WAY UP" มหันตภัยระทึกโลก เครื่องบินกับฉลาม เตรียมแลนดิ้งสู่นรกใต้ทะเล

  ผู้โดยสารโปรดทราบ! รัดเข็มขัดให้แน่น ดิ่งสู่นรกใต้ทะเล แลนดิ้งโปสเตอร์ไทย และตัวอย่างเต็ม “NO WAY UP งาบคลั่งไฟลต์” มหันตภัยคูณสองจากผู้สร้าง 47 Meters Down

แหล่งที่มา

Scroll to Top