คุณเห็นอะไรก่อน! สิ่งที่เห็นบอกได้ถึงสมองซีกไหนโดดเด่นกว่ากัน

คุณเห็นอะไรก่อน! สิ่งที่เห็นบอกได้ถึงสมองซีกไหนโดดเด่นกว่ากัน

  รู้หรือไม่ว่าบุคลิกภาพและนิสัยของเราขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่อง “ทฤษฎีสมอง 2 ซีก” ของ Roger W. Sperry เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ที่ค้นพบว่ากลไกการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวาแตกต่างกัน

แหล่งที่มา

Scroll to Top