สพฐ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2567

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2567


สพฐ. เปิดสอบเป็นข้าราชการ 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2)

ปี 2567 จำนวน 68 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครสอบ

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นิติกรปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            5        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

9) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            20        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

10) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            5        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            11        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

12) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            10        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

เปิดโอกาสให้เข้าสอบในสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ ตามศูนย์สอบที่กำหนด ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม 165,000 ที่นั่งสอบ


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

สพฐ. จัดสอบภาค ก. พร้อมครั้งนี้

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ที่นี่ คลิกเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการ

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ obec38.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และวันเวลาและสถานที่ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

ใบรับรองแพทย์ 

ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top