สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2567


 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ        5        อัตรา

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 17,500 บาท

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

2) นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ        5        อัตรา

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่าก่อนวันสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่ คลิกเพื่อตรวจสอบ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซค์สำนักงาน ก.พ.ร. opdc.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top