เฉลยแล้ว ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร? สัดส่วนแบ่งทำยังไง

เฉลยแล้ว ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร? สัดส่วนแบ่งทำยังไง

เรียกว่าเป็นคำถามและข้อสงสัยที่หลายๆ คนอยากที่จะรู้คำตอบเลยก็ว่าได้ สำหรับปัญหาเรื่องมรดก กับคำถามที่ว่า ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร? ซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาครอบครัวที่เราได้ยินกันมาตลอด

วันนี้เราก็ได้ไปหาข้อมูลมาไขข้อสงสัยและอยากรู้ของหลายๆ คนกัน ว่า ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร? แล้วสัดส่วนการแบ่งมรดกตามหลักแล้วต้องแบ่งยังไง

กองมรดก คืออะไร?

 • ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน
 • ความรับผิด เช่น หนี้ ค่าเสียหาย
 • สิทธิหน้าที่ เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน เช่าทรัพย์

ตายแล้วมรดกเป็นของใคร

เฉลยแล้ว ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ตายแล้วมรดกเป็นของใคร? สัดส่วนแบ่งทำยังไง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมาย มีดังนี้

 1. ผู้สืบสันดาน (ลูก, หลาน, เหลน)
 2. พ่อ แม่
 3. พี่น้องแท้ๆ
 4. พี่น้องคนละพ่อแม่
 5. ปู่ ย่า ตา ยาย
 6. ลุง ป้า น้า อา

ถ้าทายาทลำดับที่ 1 หรือ 2 มีชีวิตอยู่ ทายาทลำดับอื่นๆ จะไม่ได้รับมรดก

สัดส่วนการแบ่งมรดกให้คู่สมรสและทายาท

 • คู่สมรส และ ลูก : คู่สมรสและลูกจะได้รับมรดกเท่าๆ กันตามจำนวนคน
 • คู่สมรส และ พ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ได้รับสัดส่วนเท่ากัน
 • คู่สมรส และ ลูก และ พ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ได้รับสัดส่วนเท่ากัน
 • คู่สมรส และ พี่น้องแท้ๆ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง พี่น้องแท้ๆ แบ่งตามจำนวน
 • คู่สมรส และ พี่น้องคนละพ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน พี่น้องคนละพ่อแม่ ได้รับมรดก 1 ส่วน
 • คู่สมรส และ ปู่ ย่า ตา ยาย : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน ปู่ ย่า ตา ยาย ได้รับมรดก 1 ส่วน
 • คู่สมรส และ ลุง ป้า น้า อา : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน ลุง ป้า น้า อา ได้รับมรดก 1 ส่วน



แหล่งที่มา

Scroll to Top