“ดื่มน้ำ” อย่างไร ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

“ดื่มน้ำ” อย่างไร ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

  ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว ทฤษฎีนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ แล้วถ้าเราลืมนับจำนวนแก้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราดื่มน้ำพอแล้วหรือยัง

แหล่งที่มา

Scroll to Top